page-header

Na tej stroie znajdziesz wszystkie opublikowane komunikaty

admin

Cyberbezpieczeństwo

Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa publikujemy informacje na...

Read more
Program Psychologiczno-Terapeutyczny oraz Program Zajęć Edukacyjnych – Tarnów

Gminny Zespół do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Powiatowe Centrum...

Read more
Artykuł: Psychologiczne aspekty przemocy domowej

Jerzy Mellibruda W poszukiwanie skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w...

Read more
Sprawozdanie luty 2022 – Klub Seniora Miechowice Wielkie

Miesiąc luty w klubie seniora jest miesiącem, który zaczął się przygotowaniami do...

Read more
Sprawozdanie luty 2022 – Klub Seniora Jadowniki Mokre

Klub Seniora w Jadownikach Mokrych choć w miesiącu lutym miał niewiele zajęć...

Read more
Pomoc dla Ukrainy: komunikat dla obywateli Ukrainy

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie: ruchu bezwizowego i...

Read more
Pomoc dla Ukrainy: nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład...

Read more
Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – informacje

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Powiatowe...

Read more
ZUS – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz 500+

Od stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca nowe świadczenie – Rodzinny Kapitał...

Read more
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które...

Read more
ROZPOCZĘCIA REALIZACJI POPŻ PODPROGRAM 2021

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że nasza organizacja rozpoczyna realizację Programu Operacyjnego Pomoc...

Read more
Sprawozdanie za miesiąc styczeń 2022 r. z działalności Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych

Styczeń dla Seniorów zaczął się dużą zmianą prowadzących zajęcia. Od tego miesiąca...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich – styczeń 2022

Nowy rok w Klubie Seniora w Miechowicach Wielkich zaczął się z nowymi...

Read more
świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+” oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Szanowni Państwo, od 2022 r. świadczenie (tzw. 500+) w ramach programu „Rodzina 500+”...

Read more
Back to top of page