page-header

Na tej stroie znajdziesz wszystkie opublikowane komunikaty

Dorota Czarna

DODATKOWE INFORMACJE W SPRAWIE DODATKU WĘGLOWEGO

Komu przysługuje dodatek węglowy? Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, które spełniają jednocześnie...

Read more
Dodatek węglowy

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym  źródłem ogrzewania tego...

Read more
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU SENIORA W JADOWNIKACH MOKRYCH ZA MIESIĄC LIPIEC 2022

Klub Seniora w Jadownikach Mokrych choć funkcjonuje dwa dni w tygodniu ale...

Read more
Sprawozdanie z działalności  Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich za miesiąc lipiec 2022

Klub seniora to miejsce gdzie seniorzy mogą się spotkać, porozmawiać, ale oprócz...

Read more
INFORMATOR TELEADRESOWY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE POWIATU TARNOWSKIEGO

Tarnów 2022 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEW TARNOWIE Adres Telefon ul. Urszulańska 19...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich za miesiąc czerwiec 2022 r.

Klub seniora w Miechowicach Wielkich to są przede wszystkim ludzie, którzy lubią...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych za miesiąc czerwiec 2022r.

Klub Seniora to ludzie, którzy lubią się spotykać z innymi i w...

Read more
Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT TARNOWSKI

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT TARNOWSKI, w ramach którego...

Read more
Przemoc w rodzinie i związku – jak zamknąć błędne koło?

„Dla osoby postronnej ktoś, kto stosuje przemoc jest sprawcą przemocy. Ale dla...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora  w Jadownikach Mokrych z miesiąc maj 2022

Wiosna na dobre zagościła w Klubie Seniora w Jadownikach Mokrych. Klubowicze w...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich za miesiąc maj 2022

Początek miesiąca maja dla Seniorów zaczął się spotkaniem autorskim z Elżbietą Romanowską,...

Read more
Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje,że Powiatowe Centrum Pomocy...

Read more
Back to top of page