page-header

Na tej stroie znajdziesz wszystkie opublikowane komunikaty

Dorota Czarna

Dodatek gazowy – nowe świadczenie dla gospodarstw ogrzewanych gazem – nabór wniosków w 2023 roku

Zaktualizowano wcześniejszy wpis – do pobrania [Wzór wniosku] 1 grudnia 2022 r....

Read more
Program asystent rodziny na rok 2022

Gmina Wietrzychowice otrzymała od Wojewody środki finansowe  z Funduszu Pracy w formie...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich za listopad 2022 r.

Listopad w Klubie Seniora był bardzo intensywnym miesiącem pod względem wyjazdów i...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych za listopad 2022 r.

Bardzo ważnym wydarzeniem w społeczności klubu seniora był wyjazd do Tarnowa na...

Read more
Dodatki Elektryczne

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, na mocy ustawy...

Read more
Informacja o utworzeniu Klubu Seniora

W ramach modułu I programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja...

Read more
Dofinansowanie przyznania dodatków dla pracowników socjalnych

Gmina Wietrzychowice otrzymała od Wojewody środki finansowe w formie dotacji celowej na...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich za miesiąc październik 2022r.

Październik był miesiącem bardzo bogatym w wyjazdy i spotkania. Jednym z takich...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych za miesiąc październik 2022 r.

Klub Seniora w Jadownikach Mokrych w miesiącu październiku obfitował w  spotkania o...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich za miesiąc wrzesień 2022

Jak co roku na początku września, w całej Polsce organizowane jest Narodowe...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych za miesiąc wrzesień 2022

Na początku miesiąca września  Seniorzy z Jadownik Mokrych spotkali się z Seniorami ...

Read more
Nabór na stanowisko Pomoc administracyjna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach poszukuje kandydatów do pracy na...

Read more
Informacja o dodatku dla gospodarstw domowych

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, w tym kosztów...

Read more
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pomoc administracyjna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach poszukuje kandydatów do pracy na...

Read more
Co cechuje osobę stosującą przemoc?

Osoby Stosujące Przemoc wobec najbliższych charakteryzują się najczęściej następującymi cechami: W SFERZE...

Read more
Back to top of page