page-header

Na tej stroie znajdziesz wszystkie opublikowane komunikaty

Dorota Czarna

Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich za kwiecień 2023 r.

Działalność Klubu Seniora z Miechowic Wielkich w kwietniu była bardzo obfita w...

Read more
Artykuł „W kącie, Dorota Iwaniec”

Niebieska Linia, nr 4 / 2005 Krzywdzenie emocjonalne dzieci jest trudne do...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych za kwiecień 2023 r.

Bardzo ważnym wydarzeniem, zarówno dla jadownickiego jak i miechowickiego klubu seniora, było...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora z Miechowic Wielkich za marzec 2023 r.

Czas Wielkiego Postu to czas oczekiwania na Zmartwychwstanie Jezusa i czas przygotowań,...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora z Jadownik Mokrych za marzec 2023 r.

Marzec, jak co roku to miesiąc kobiet. Seniorzy wybrali się w tym...

Read more
Dofinansowanie Ośrodka

Skarb Państwa- Wojewoda Małopolski przyznał środki  finansowe Gminie Wietrzychowice na dofinansowanie zadania...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich za luty 2023 r.

Luty, choć jest miesiącem najkrótszym w roku to w Klubie Seniora obfitował...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych za luty 2023 r.

W miesiącu lutym seniorzy z Jadownik Mokrych wraz z seniorami Klubu Miechowie...

Read more
Rządowy Program „ Posiłek w szkole
i w domu” na rok 2023

Świadczenie w formie posiłku z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich za miesiąc styczeń 2023 r.

Rok 2023 dla klubowiczów zaczął się od spotkania seniorów z grupą starszaków...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych za styczeń 2023 r.

Klub Seniora w Jadownikach Mokrych kolejny rok zaczął od dnia Babci i...

Read more
Pomoc z Banku Żywności

Czytaj informację wraz z objaśnieniami

Read more
INFORMATOR TELEADRESOWY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE POWIATU TARNOWSKIEGO 2023

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                        W TARNOWIE Adres Telefon ul. Urszulańska 19 33-100...

Read more
Warsztaty edukacyjne dla rodziców „Świadome rodzicielstwo”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że  Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej...

Read more
Oferta programów dla osób stosujących przemoc: PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY i PROGRAM PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY

Do pobrania: DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNYM...

Read more
Back to top of page