page-header

Na tej stroie znajdziesz wszystkie opublikowane komunikaty

Przemoc w rodzinie

Art.4 Grzechy zaniechania

Grzechy zaniechania. Zaburzenia psychosomatyczne u ofiar przemocy domowej, Anna Jakubowska-Winecka Niebieska Linia,...

Czytaj całość
Art.3 Za zakrętem

Za zakrętem, Anna Staszewska Niebieska Linia, nr 5 / 2004

Czytaj całość
Artykuł „W kącie, Dorota Iwaniec”

Niebieska Linia, nr 4 / 2005 Krzywdzenie emocjonalne dzieci jest trudne do...

Czytaj całość
Oferta programów dla osób stosujących przemoc: PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY i PROGRAM PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY

Do pobrania: DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNYM...

Czytaj całość
Luis Alarcon Arias – artykuł „Relacje w których występuje przemoc”

Czytaj załączony artykuł Relacje w których występuje przemoc

Czytaj całość
Co cechuje osobę stosującą przemoc?

Osoby Stosujące Przemoc wobec najbliższych charakteryzują się najczęściej następującymi cechami: W SFERZE...

Czytaj całość
Przemoc w rodzinie i związku – jak zamknąć błędne koło?

„Dla osoby postronnej ktoś, kto stosuje przemoc jest sprawcą przemocy. Ale dla...

Czytaj całość
Antyprzemocowa linia pomocy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wietrzychowice informuje, że Fundacja SEXED.PL uruchomiła antyprzemocową LINIĘ POMOCY SEXED.PL – specjalną linię...

Czytaj całość
Program Psychologiczno-Terapeutyczny oraz Program Zajęć Edukacyjnych – Tarnów

Gminny Zespół do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Powiatowe Centrum...

Czytaj całość
Artykuł: Psychologiczne aspekty przemocy domowej

Jerzy Mellibruda W poszukiwanie skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w...

Czytaj całość
Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – informacje

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Powiatowe...

Czytaj całość
Artykuł IV/21 Osoby stosujące przemoc. Kim są? Dlaczego nie potrafią zapanować nad emocjami?

Skłonność do stosowania przemocy ma w większości przypadków podłoże psychologiczne i środowiskowe....

Czytaj całość
Artykuł III/21 edukacji społeczności lokalnej pod kątem przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Niebieska Linia

Artykuł III/21 w zakresie edukacji społeczności lokalnej pod kątem przeciwdziałania przemocy w...

Czytaj całość
Program Psychologiczno-Terapeutyczny

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że PowiatoweCentrum Pomocy...

Czytaj całość
Back to top of page