page-header

Na tej stroie znajdziesz wszystkie opublikowane komunikaty

Przemoc w rodzinie

Artykuł IV/21 Osoby stosujące przemoc. Kim są? Dlaczego nie potrafią zapanować nad emocjami?

Skłonność do stosowania przemocy ma w większości przypadków podłoże psychologiczne i środowiskowe....

Read more
Artykuł III/21 edukacji społeczności lokalnej pod kątem przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Niebieska Linia

Artykuł III/21 w zakresie edukacji społeczności lokalnej pod kątem przeciwdziałania przemocy w...

Read more
Program Psychologiczno-Terapeutyczny

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że PowiatoweCentrum Pomocy...

Read more
Informator teleadresowy instytucji 2021

INFORMATOR TELEADRESOWY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘPRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIENA TERENIE POWIATU TARNOWSKIEGO Adres...

Read more
Przeciwdziałanie zjawiskowi przemocy w rodzinie!

Artykuł II/2021 Jakie są moje prawa? Podczas konsultacji z prawnikiem osoby doznające...

Read more
Back to top of page